Nordjylland 2016.

Hvor havene mødes.

Råbjerg Mile.

Stranden ved Tannis.

Olsen Banden på Viborg Museum.

Yvonnes Dress.

Kjelds gave til Yvonne til deres Sølvbryllup.

Aarhus B.B. spiller på Domkirketorvet til ”Snapsting” i Viborg Festuge            ...til alt for få tihørere.

Restaurant ”Pakhuset” I Skagen.